REGULAMIN  MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

LIGA FRONT WSCHODNI - PUCHAR CSS „FENIKS”

  1. Organizatorzy:

Centrum Szkoleń Strzeleckich „FENIKS”

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

 

  1. Cel zawodów:

- Popularyzacja strzelectwa sportowego

- Umożliwienie sportowej rywalizacji

- Integracja środowisk strzeleckich

- Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji w 2017 r. – obserwator LZSS

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

Chełm - strzelnica FALCON ul. Mickiewicza 41 godz. 10.00 w dniu 30 października 2016r.

 

  1. Uczestnictwo w zawodach:

- Członkowie klubów posiadający licencje, lub patenty strzeleckie

- Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

- Dopuszcza się do udziału w zawodach osoby funkcyjne.

 Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

- 60 zł. płatne w dniu zawodów.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu, oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów.

 

  1. Konkurencja:

Pistolet Praktyczny Centralnego Zapłonu
Karabinek Praktyczny Bocznego Zapłonu

Przewidywana ilość strzałów;
Pistolet - 50
Karabinek - 30

- Broń własna lub udostępniona przez organizatora – GLOCK 17, SIG SAUER 522

- Wymagania sprzętowe:
Pistolet -kabura, ładownica, min. dwa magazynki - zabronione używanie kompensatorów i optycznych przyrządów celowniczych
Karabinek - dopuszczone przyrządy optyczne bez powiększenia

Zawodnicy muszą posiadać okulary ochronne.

Widzowie muszą posiadać okulary ochronne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. 

Konkurencje zgodne z powyższym regulaminem.

 

  1. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”, klasyfikacja indywidualna.

 

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Za zajęcie miejsc 1- 3 – Puchary CSS „FENIKS” i dyplomy,

za zajęcie miejsc 4-8 – dyplomy.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia tel.:  509 255 490,  w dniu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

Organizatorzy.