REGULAMIN  MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

LIGA 3G FRONT WSCHODNI

PISTOLET PRAKTYCZNY

Chełm, 11.12.2016r.

 

1. Organizatorzy:

Centrum Szkoleń Strzeleckich „FENIKS”

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

 

2. Cel zawodów:

- Popularyzacja strzelectwa sportowego

- Umożliwienie sportowej rywalizacji

- Integracja środowisk strzeleckich

- Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji w 2017 r. – obserwator LZSS

 

3. Termin i miejsce zawodów:

Chełm - strzelnica FALCON ul. Mickiewicza 41 godz. 10.00 w dniu 11 grudnia 2016r.

Godz. 10:00 - 14:00 Pistolet Praktyczny

Godz. 14:00 - 16:00 PSP, PCZ, KSP, Strzelba

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

- Członkowie klubów posiadający licencje, lub patenty strzeleckie

- Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

- Dopuszcza się do udziału w zawodach osoby funkcyjne.

 

 

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

- 60 zł. płatne w dniu zawodów - PISTOLET PRAKTYCZNY

- 40 zł. płatne w dniu zawodów - PSP, PCZ, KSP, Strzelba - za każdą konkurencję osobno

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu, oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów.

 

5. Konkurencja:

Pistolet Praktyczny Centralnego Zapłonu

Przewidywana ilość strzałów:
Pistolet - 40 strzałów ocenianych

PCZ - 10 strzałów ocenianych w czasie 5 min., 3 strzały próbne w czasie 1 min. odległość 20 m.

PSP - 10 strzałów ocenianych w czasie 5 min., 3 strzały próbne w czasie 1 min. odległość 20 m.

KSP - 10 strzałów ocenianych w czasie 5 min., 3 strzały próbne w czasie 1 min. odległość 20 m.

STRZELBA - 5 strzałów - czas mierzony timerem

Broń własna lub udostępniona przez organizatora – GLOCK 17,

Wymagania sprzętowe:
Pistolet -kabura, ładownica, min. dwa magazynki - zabronione używanie kompensatorów i optycznych przyrządów celowniczych
Karabinek - dopuszczone przyrządy optyczne bez powiększenia

Zawodnicy muszą posiadać okulary ochronne.

Widzowie muszą posiadać okulary ochronne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. 

Konkurencje zgodne z powyższym regulaminem.

 

6. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”, klasyfikacja indywidualna.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Za zajęcie miejsc 1-3 – Puchary CSS „FENIKS” i dyplomy,

za zajęcie miejsc 4-6 – dyplomy.

Nagrody: tablet i podkładki do czyszczenia broni ufundowane przez sponsorów zostaną wręczone 3 osobom wylosowanym spośród uczestników

konkurencji pistolet praktyczny; wręczenie nagród o godz. 14:00. Nieobecność wyklucza z losowania nagród.

 

8. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia tel.:  509 255 490,  w dniu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.