REGULAMIN OTWARTYCH MIĘDZYKLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

PSP PCZ KDW

Zamość, 30 kwietnia 2017r.

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

- Popularyzacja strzelectwa sportowego

- Umożliwienie sportowej rywalizacji

- Wyłonienie mistrzów

- Zdobycie odznak strzeleckich

- Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2018 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Rotunda 30 kwietnia 2017 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

- członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

- warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za 1 konkurencję pistoletową;

50 zł za 2 konkurencje pistoletowe;

10 zł – za 1 konkurencję karabinową, 30 zł za 3 konkurencje karabinowe.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu.

- do startu w zawodach dopuszczone będą osoby funkcyjne

  1. Konkurencje:

- Pistolet Sportowy - 20

- Pistolet Centralnego Zapłonu – 20

- Karabin leżąc - 10

- Karabin stojąc - 10

- Karabin klęcząc - 10

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS - strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach PSP:

- za zdobycie miejsc 1 – 3 - puchary, dyplomy,

W konkurencji PCZ:

- za zdobycie miejsc 1 – 3 - puchary, dyplomy

W konkurencji karabin:

- klasyfikacja łączna trzy postawy - za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy

Puchary, dyplomy i nagrody wręczone zostaną po zakończeniu zawodów zawodnikom obecnym podczas dekoracji.

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Klubu.

UWAGA!  Zmiany od godz.9.00 co godzinę, ostatnia zmiana rozpoczyna się o 14:00

Ilość miejsc ograniczona przepustowością strzelnicy.

Godziny rozpoczęcia zmian mogą ulec zmianie.

 

Organizatorzy