szybkie pozyczki

REGULAMIN  MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

LIGA 3G FRONT WSCHODNI

Chełm, 17.12.2017r.

 

1. Organizatorzy:

Centrum Szkoleń Strzeleckich „FENIKS”

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

 

2. Cel zawodów:

- Popularyzacja strzelectwa sportowego

- Umożliwienie sportowej rywalizacji

- Integracja środowisk strzeleckich

- Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji w 2018 r. – obserwator LZSS

 

3. Termin i miejsce zawodów:

Chełm - strzelnica FALCON ul. Mickiewicza 41 godz. 10.00 -14.00 w dniu 17 grudnia 2017r.

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

- Członkowie klubów posiadający licencje, lub patenty strzeleckie

- Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

- Dopuszcza się do udziału w zawodach osoby funkcyjne.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w dniu zawodów w wysokości:

- pistolet – 50zł.

- karabin – 30zł.

- strzelba – 30zł.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu, oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów.

 

5. Konkurencja

Karabin praktyczny centralnego zapłonu;  Pistolet praktyczny bocznego zapłonu;  Strzelba praktyczna.

Przewidywana ilość strzałów:
Pistolet - 50
Karabinek – 30

Strzelba - 15

- Broń i amunicja własna.

- Wymagania sprzętowe:
Pistolet -kabura, ładownica, min. dwa magazynki.
Karabin samopowtarzalny.

Strzelba powtarzalna (pompka)

Zawodnicy muszą posiadać okulary ochronne.

Widzowie muszą posiadać okulary ochronne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. 

Konkurencje zgodne z powyższym regulaminem.

 

6. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”, klasyfikacja indywidualna.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Za zajęcie miejsc 1-3 – Puchary CSS „FENIKS” i dyplomy,

za zajęcie miejsc 4-6 – dyplomy.

 

8. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia tel.:  509 255 490,  w dniu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.