szybkie pozyczki

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

 Z OKAZJI DNIA WOJSKA POLSKIEGO

 

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

- Uczczenie Święta Wojska Polskiego,

- Popularyzacja strzelectwa sportowego,

- Umożliwienie sportowej rywalizacji,

- Zdobycie odznak strzeleckich,

- Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.).

  1. Termin i miejsce zawodów:

15 sierpnia 2019 r. godz. 9.00

Zamość Strzelnica Rotunda

  1. Uczestnictwo w zawodach:

- członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

- warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

- dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

- Psp i Pcz - 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut),

- Kdw – 20l - 20 strzałów (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut).

6. Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.Konkurencja Kdw-20L – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna Pcz+Psp+Kdw,

- za zdobycie miejsc 1 – 3 - puchary, dyplomy, nagrody,

- za zdobycie miejsc 4 – 6 - dyplomy, upominki,

- warunkiem odbioru nagród i upominków jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów.

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.