REGULAMIN ZAWODÓW

Turniej Pamięci Zasłużonych dla K.S.S. ”VIS”

 

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

2. Cel zawodów:

– uczczenie zasłużonych K.S.S. ”VIS”

– wyłonienie najlepszych wszechstronnych strzelców

– popularyzacja strzelectwa sportowego

– obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2025 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

16 czerwca 2024 r. godz. 9.00

Zamość Strzelnica Rotunda

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– opłata startowa 40 za konkurencję, przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

 Pcz-20, Psp-20, Kdw-20L, Karabin Mini-snajper 50

– Psp i Pcz – 20 strzałów (5 próbnych w czasie 3 min + serie 4×5 strzałowe w czasie 12 minut) do tarcz Ts-2, odległość 25 m.

— Kdw–20L (boczny zapłon) – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia (strzały próbne czasie 3 min + serie 2×10 strzałowe w czasie 12 minut) – do tarcz Ts -1 odległość 50 m.

– karabin mini-snajper – 50 open, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, (3 min strzały próbne i 20 strzałów ocenianych w czasie 12 min, po 1 strzale do tarczy MS50.

6. Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum.- wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd., zgodne przepisami PZSS oraz  z niniejszym regulaminem.

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Psp+Pcz+Kdw+Karabin mini-snajper)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 8 dyplomy, upominki

Warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Informujemy, że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki), można dokonać na każdych zawodach   

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje Pcz, Psp, Kdw,.karabin mini-snajper.

Osoby funkcyjne są dopuszczone do udziału w zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

UWAGA!

Ostatnia zmiana strzelań pistoletowych i karabinowych rozpocznie się ok. godz. 12.00.

Organizatorzy.