Klub „VIS”

Klub „VIS” Powstanie Klubu Strzelectwa Sportowego „VIS” datuje się od zebrania założycielskiego w dniu 16.01.1997r, kiedy to 19 osób złożyło swoje podpisy pod deklarację utworzenia klubu. Utworzono komitet założycielski w składzie : Andrzej...