Pistolet VIS – informacje ogólne

Pistolet „VIS” Pistolet wz. 35 Vis, skonstruowany przez Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego, był bronią osobistą oficerów i podoficerów Wojska Polskiego w latach 1936 – 1939. Część z wyprodukowanych w Polsce 49400 egzemplarzy tej broni...