Pistolet VIS – Budowa

Pistolet VIS – Budowa

Budowa Pistolet składa się z następujących głównych zespołów, mechanizmów i części : szkieletu, lufy, zamka, magazynka, mechanizmu powrotnego, mechanizmu spustowego, mechanizmu uderzeniowego, zatrzasku zamkowego, zaczepu zamkowego, zwalniacza kurkowego, samonastawnego...