Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów wymagane przez PZSS np. przy ubieganiu się o patent strzelecki, licencję zawodnicżą itp…

regulamin przyznawania licencji zawodniczej    Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

 

     Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.

      Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej.

    Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym 

      Wniosek o nadanie  patentu strzeleckiego

     Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego

     Wniosek o wznowienie licencji trenera strzelectwa sportowego

    Karta zgłoszenia zmiany danych zawodnika (zmiana przynależności klubowej)