Bibliografia

Składamy szczególnie serdeczne podziękowania kolekcjonerom broni, którzy udostępnili nam fotografie posiadanych egzemplarzy VIS-a oraz często wyszukują i informują nas o nowych często zapomnianych faktach dotyczących tego doskonałego pistoletu.

Szczególne podziękowania składamy:

  • Mariuszowi Światkowi (Kanada) za dane dotyczące pistoletu VIS i jego historii.
  • Dwóm innym kolekcjonerom (nasi rodacy również z Kanady), którzy prosili o anonimowość.

Większość informacji dotyczących budowy oraz zasady działania pistoletu VIS wz. 1935 pochodzi z wydawnictw Ministerstwa Obrony Narodowej –  Typy Broni i Uzbrojenia.
Nr 86 : Zdzisław Walczak, 9 mm PISTOLET wz. 1935 VIS, Warszawa 1983
Nr 175 : Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, 9 mm PISTOLET  SAMOPOWTARZALNY VIS wz.1935,
Rysunki i Fotografie zostały zeskanowane również z tychże wydawnictw.