Obsługa

Rozkaz wprowadzający.

spr.2800 – 8/Reg. Warszawa 26 lipca 1937

Wprowadzam do użytku służbowego „instrukcje o broni”
i „instrukcje strzelecką cz.VIII. Pistolet VIS wz.35” 0.5/1937 VIII.
Instrukcje te stanowią jedną całość.
Obowiązują one wszystkie rodzaje broni i służb.
Szefowie departamentów M.S.Wojsk (Równorzędni)
wydadzą wytyczne szkolenia oraz opracują własne programy strzelań
na podstawie załączonych do niniejszej instrukcji,
dostosowując je do potrzeb i ilości posiadanej na szkolenia amunicji.

                        I Wiceminister Spraw Wojskowych
                        wz. Regulski
                        generał brygady

Instrukcja strzelecka

Wszystkie ryciny i cytaty pochodzą z tomu wydanego przez
MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH „INSTRUKCJA O BRONI i INSTRUKCJA STRZELECKA CZĘŚĆ VIII PISTOLET VIS wz.35”
Warszawa 1937

 

 

Dla dania strzału strzelec energicznie wyrzuca pistolet w przód na całą długość wyprostowanej ręki (lecz nie wyprężonej), kładzie palec wskazujący drugim członem na spust i celując przez szczerbinę i muszkę (po lufie) ściąga spust.

 

Jako zasadę przyjąć, że przy strzelaniu z pistoletu z podparciem we wszystkich postawach podpiera się tylko rękę, a nie broń. Strzelec prawą ręką otwiera futerał, chwyta za uchwyt, wyjmuje pistolet z futerału i w miarę potrzeby odbezpiecza go lub nabija.
Czynności te strzelec powinien wykonywać odruchowo.

 

Pistolet należy trzymać pewnie, bez kurczowego zaciskania dłoni. Już przez samo trzymanie pistoletu zostaje zwolniony samoczynny bezpiecznik.

 

Przy złożeniu się w przód jeździec pochyla się lekko do przodu bez zmiany dosiadu, wysuwa pistolet w przód, tak aby się znalazł możliwie przed głową konia.

 

Podczas strzelania z konia w stępie i kłusie należy celować za pomocą przyrządów celowniczych.

 

W galopie i cwale celować „po lufie”. Strzał należy dać przed wyminięciem celu, gdyż strzał w bok lub tył jest mniej celny, a ze względów bojowych spóźniony.