REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH „Kcz-300 Psp-20 Pcz-20”

 I. Organizatorzy:

Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej

Klub Strzelectwa Sportowego ,,VIS”

Puławski Klub Miłośników Broni Palnej

41 Baza Lotnictwa Szkolnego

Patronat nad zawodami: Dowódca 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie płk. pil. Paweł SMEREKA

                                      

II. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Integracja środowisk strzeleckich i służb mundurowych

 

III. Termin i miejsce zawodów:

Dęblin Lotnisko – strzelnica garnizonowa 41 BLSz: 

Konkurencja – Kcz-300m. godz. 9.00 w dniu 20 marzec 2016r.

Dęblin Lotnisko – strzelnica garnizonowa 41 BLSz: 

Konkurencja – Kcz-100m. godz. 13.00 w dniu 20 marzec 2016r.

Dęblin Lotnisko – strzelnica garnizonowa 41 BLSz: 

Konkurencje- Psp-20 oraz Pcz-20 godz. 9.00 w dniu 20 marzec 2016r.

Uwaga: Zawody ujęte w kalendarzu PZSS

 

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

Członkowie klubów i stowarzyszeń strzeleckich posiadający licencje, lub patenty strzeleckie,

Przedstawiciele służb mundurowych ( wojsko, policja, straż graniczna, )

Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

Do udziału w zawodach Kcz-300 dopuszczone są osoby funkcyjne zawodów.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

Kcz-300/ Kcz -100 – 45 zł. za jedną konkurencję / 80 zł za dwie konkurencje

Psp-20 oraz Pcz-20 – 25 zł za jedną konkurencję / 40 zł za dwie konkurencje.

Przedstawiciele służb mundurowych, delegowani przez swoich przełożonych wytsępujący w mundurach służbowych są zwolnieni z opłaty startowej.

Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów.

V. Konkurencje:

Psp-20 oraz Pcz-20 – 1 seria próbna w czasie 5 min. cztery serie oceniane , każda w czasie 5 min. Tarcza sportowa o wymiarach 50 x 50 cm .

Kcz-300 standard – bez przyrządów optycznych ( – strzały próbne: 1 seria próbna 5 minutowe, ( max 5 strzałów) po serii próbnej odczytanie wyników + 1 seria oceniane 10 strz. w czasie 10 min. Tarcze sportowe o wymiarach 60 x 60 cm .

Kcz-300 open – z przyrządami optycznymi  ( – strzały próbne: 1 seria próbna 5 minutowe, ( max 5 strzałów) po serii próbnej odczytanie wyników + 1 seria oceniane 10 strz. w czasie 10 min. Tarcze sportowe o wymiarach 100 x 60 cm .

Kcz-100 – karabin bez przyrządów optycznych – strzały próbne 1 seria próbna – 1 seria oceniane 10 strz. w czasie 10 min. Tarcza sportowe o wymiarach 50 x50 cm .

Broń i amunicja własna. Przedstawiciele służb mundurowych mogą strzelać z broni służbowej wydanej na zawody na podstawie rozkazu dziennego dowódcy jednostki.

Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch lub większą liczbę zawodników po uprzednim zgłoszeniu do organizatora.

Awaria broni, amunicji i sprzętu optycznego jest sprawą zawodnika.

Zawodnik zgłoszoną konkurencję może strzelać tylko raz.

Zabrania się używania amunicji typu magnum, smugowej, przeciwpancernej, myśliwskiej. Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – oraz niniejszym regulaminem.

 

VI. Klasy sprzętowe Kcz-300/ Kcz-100 :

OPEN 300 m – optyczne przyrządy celownicze.

STANDARD 300 m – mechaniczne przyrządy celownicze.

STANDARD 100 m – mechaniczne przyrządy celownicze.

W w/w klasach sprzętowych dopuszcza się podparcie broni w jednym miejscu za pomocą podpórki stałej na strzelnicy, dwójnogu typu bipod lub plecaka (pomiędzy końcem wylotu lufy, a kabłąkiem spustowym), oraz oparcie kolby na własnej dłoni, kaliber broni do 8 mm. Nie wolno stosować podpórek benchrestowych i restów.

VII. Klasyfikacja:

Indywidualna w każdej konkurencji.

VII. Nagrody i wyróżnienia.

Za m-sca I –III puchary i dyplomy

Za m-sca IV – V – dyplomy

W każdej klasie sprzętowej: za zajęcie miejsc 1- 3 – puchary i dyplomy za zajęcie miejsc 4-5 – dyplomy.

 

VIII. Przepisy bezpieczeństwa.

Wyznaczone osoby funkcyjne oraz uczestnicy zawodów po przybyciu na strzelnicę maja obowiązek zapoznać się z Instrukcją Garnizonowej Strzelnicy Jednostki Wojskowej 4929 pkt IV i V oraz wpisac się do książki ewidecji strzelających.

Broń krótką przenosimy w futerałach, lub kaburach, rozładowaną i z odpiętymi magazynkami.

Broń długą przenosimy rozładowaną w futerałach, w przeciwnym przypadku przenosimy ją z lufą do góry, z odpiętym magazynkiem i z zamkiem w tylnym położeniu.

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie z załadowaną bronią.

Zabrania się wyciągania broni z futerałów/kabur, oraz manipulowania nią i składania na sucho, poza stanowiskiem strzeleckim, oraz miejscem wyznaczonym SAFETY AREA – STREFA BEZPIECZNA.

Zabrania się strzelania z niesprawnej broni oraz amunicji.

Zabrania się dotykania i manipulowania bronia na osi 300 m podczas sprawdzania wyników przez zespół sędziowski przy tarczach strzeleckich.

Zabrania się wnoszenia do SAFETY AREA amunicji ostrej, ślepej, ćwiczebnej i łusek. ( jak wyżej )

Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu jej w pokrowcu lub futerale. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.

Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie strzelnicy.

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie, oraz kontaktu z bronią innym osobom niż wykonujące strzelanie zgodnie z ustaloną kolejnością zmiany strzelającej.

Na terenie strzelnicy palenia tytoniu może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach..

Zabrania się przemieszczania pojazdów i osób poza wyznaczoną ogrodzeniem strefą strzelnicy na terenie lotniska wojskowego

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów bezpieczeństwa będzie karane dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów.

 

IX. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia do udziału w zawodach: poprzez obowiązkowe podanie następujących danych niezbędnych do ubezpieczenia NW oraz wjazdu na teren lotniska wojskowego:

– imię nazwisko ,data urodzenia, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny i marka pojazdu

Żołnierze zawodowi Garnizonu Dęblin Lotnisko zgłaszają tylko imię i nazwisko.

tel. 601 81 70 48 adres internetowy: nshm.reduta@wp.pl

Zgłoszenia do grafiku strzelań:

tel. 601 81 70 48 adres internetowy: nshm.reduta@wp.pl

Zgłoszenia na inny adres niż w/w mogą być pominięte.

Pożądany termin ostatecznego zgłoszenia do dnia 16.03.2016r.

Zawodnicy poprzez wpłacenie opłaty startowej, lub wpisanie się na listę startową i odbiór metryczki strzelań potwierdzają zapoznanie się z regulaminem zawodów i zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania.

Wjazd na teren strzelnicy na podstawie listy osób zgłoszonych, lista będzie na biurze przepustek przy głównej bramie wjazdowej na teren kompleksu lotniska i szkoły lotniczej. Plan dojazdu poniżej.

Dojazd do strzelnicy będzie oznaczony kierunkowskazami.

Zawodnicy zgłoszeni do konkurencji Kcz -300 / Kcz-100 powinni mieć ze sobą karimaty lub maty strzeleckie.

Na terenie kompleksu strzelnicy mamy do dyspozycji parking, toalety, salę wykładową oraz wiaty.

Przewidziany katering oraz ciepłe napoje.

Plan dojazdu na strzelnice jak poniżej.

Zdjęcie 1.

 

Zdjęcie 2.