REGULAMIN  MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR CSS „FENIKS”

 1. Organizatorzy:

Centrum Szkoleń Strzeleckich „FENIKS”

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

 

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Integracja środowisk strzeleckich

– Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji w 2015r. – obserwator LZSS

 

3. Termin i miejsce zawodów:

Zamość – strzelnica miejska „Rotunda” godz. 10.00 w dniu 28 czerwca 2015r.

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– Członkowie klubów posiadający licencje, lub patenty strzeleckie

– Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

– Dopuszcza się do udziału w zawodach osoby funkcyjne.

 

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

– 30zł. za konkurencję (broń własna)

– 80zł. Za konkurencję (broń i amunicja organizatora)

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu, oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów.

 

5. Konkurencja – pistolet dynamiczny.

– Minimalna ilość strzałów 41, maksymalna 60

– Konkurencja strzelana z pistoletu centralnego zapłonu kal.9mm

– Broń własna, lub udostępniona przez organizatora – GLOCK 17

– Wymagania sprzętowe: 2 magazynki, kabura na broń i ładownica na magazynki.

– 4 tory z celami papierowymi i metalowymi (15 tarcz, 11 blach)

Zawodnicy muszą posiadać okulary ochronne.

Widzowie muszą posiadać okulary ochronne, w przeciwnym razie muszą znajdować się w strefie bezpiecznej – 25m.

od celów metalowych.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

 

6. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”, klasyfikacja indywidualna.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Za zajęcie miejsc 1- 3 – Puchary CSS „FENIKS” i dyplomy, za zajęcie miejsc 4-8 – dyplomy.

 

8. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia adres internetowy : vis.zamosc@gmail.com, tel:509255490, do dnia 27.06.2015r., lub w dniu zawodów. Zawodnicy nie zgłoszeni mogą być niedopuszczeni do zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

  Organizatorzy.