REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

PUCHAR DOWÓDCY 3BZ W ZAMOŚCIU

1. Organizator

p/o Dowódcy 3bz w Zamościu mjr Leszek Winogrodzki

Klub Strzelectwa  Sportowego VIS w Zamościu

 

2. Cel zawodów

Popularyzacja strzelectwa sportowego,

Umożliwienie sportowej rywalizacji,

Wyłonienie mistrzów,

Zdobycie odznak strzeleckich,

Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2017r.).

 

3. Termin i miejsce zawodów

Zamość Strzelnica Miejska Rotunda,  14 sierpnia 2016r. (niedziela) godz. 9:00

 

4. Uczestnictwo w zawodach

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za 1 konkurencję.

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Klubu.

 

5. Konkurencje

– Pcz–20 – 5 strz. próbnych w czasie 5 min + 4 serie oceniane po 5 strz. każda w czasie 5 min,                                                                                                          

– Psp-20 – 5 strz. próbnych w czasie 5 min + 4 serie oceniane po 5 strz. każda w czasie 5 min.

Zmiany od 9:00, ostatnia zmiana o 13:00

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spustowego, obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS  – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.  

6. Klasyfikacja

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open” w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji oraz łącznej za dwie konkurencje. O pierwszeństwie w przypadku równych wyników w klasyfikacji łącznej decyduje lepszy wynik z Pcz-20.

   

7. Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są jedynie w klasyfikacji łącznej.

Za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary,

Za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy.

 

8. Sprawy organizacyjne

Zgłoszenia na listy startowe w dniu zawodów, obowiązuje kolejność zapisów.

Startowe można wpłacać na konto Klubu lub przed zawodami do Skarbnika Klubu.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

Organizatorzy.