REGULAMIN

OTWARTYCH MIĘDZYKLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

Otwarcie Sezonu Strzelectwa Sportowego KSS VIS w 2016r.

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Wyłonienie mistrzów

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2017 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Rotunda  3 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

Warunkiem uczestnictwa jest:

– uiszczenie startowego w wysokości 30 zł za 1 konkurencję pistoletową, 50 zł za 2 konkurencje pistoletowe.

– strzelba 1 konkurencja 30 zł, dwie konkurencje 50 zł – amunicja w cenie startowego,

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Klubu.

  1. Konkurencje:

– Pistolet Sportowy – 20

– Pistolet Centralnego Zapłonu – 20

– Blaszanka 1 (strzelba)

– Blaszanka 2 (strzelba)

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS  – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.  

  1. Nagrody i wyróżnienia.

W poszczególnych konkurencjach:

– za zdobycie miejsc 1 – 3  w konkurencjach pistoletowych – puchary,  dyplomy,

– za zdobycie miejsc  4 – 6 w konkurencjach pistoletowych – dyplomy

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: vis.zamosc@gmail.com, do dnia 02.04.2016r. Obowiązują zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach lub bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnicy nie zgłoszeni mogą być niedopuszczeni do zawodów.

Startowe można wpłacać na konto Klubu lub przed zawodami do Skarbnika Klubu.

                                                                              

UWAGA!  Zmiany od godz. 9.00 co godzinę. Ilość stanowisk pistoletowych 15.

Godziny rozpoczęcia zmian mogą ulec zmianie!

Organizatorzy.