REGULAMIN OTWARTYCH MIĘDZYKLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

Otwarcie Sezonu 2017 w KSS VIS.

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Wyłonienie mistrzów

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2018 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Rotunda 26 marca 2017 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

-członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

-warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za 1 konkurencję pistoletową; 50 zł za 2 konkurencje pistoletowe; 50 zł – strzelba. Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu.

  1. Konkurencje:

– Pistolet Sportowy – 20

– Pistolet Centralnego Zapłonu – 20

– Strzelba

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS  – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach PSP PCZ:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy;

W konkurencji strzelba:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – dyplomy

  1. Sprawy organizacyjne.

Dopuszcza się udział osób funkcyjnych w zawodach.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Klubu.                                                               

UWAGA!  Zmiany od godz. 9.00 co godzinę.

Godziny rozpoczęcia zmian mogą ulec zmianie.

Organizatorzy.