REGULAMIN   MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH „ Powitanie jesieni 2015r.”

 1. Organizator:

Klub strzelectwa Sportowego „VIS”

 

2. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Zdobycie odznak strzeleckich

 

3. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Rotunda 11 października 2015 r. godz. 9.00

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej:

30 zł za 1 konkurencję Psp lub Pcz,

50 zł dwie konkurencje Psp Pcz łącznie,

 

20 zł  za 1 konkurencję Kdw S lub Kdw L,

30 zł dwie konkurencje Kdw łącznie.

 

5. Konkurencje:

– Pistolet sportowy – 20 /Psp-5+20/ strzały próbne w czasie 5 minut, dwie serie 10 strzałowe po 10 min każda

– Pistolet centralnego zapłonu – 20 /Pcz-5+20/ strzały próbne w czasie 5 minut, dwie serie 10 strzałowe po 10 min każda

– Karabin dowolny Leżąc – 10 /Kdw L-5+10/ strzały próbne w czasie 5 minut, 1 seria 10 strzałowa w czasie 10 minut

– Karabin dowolny Stojąc -10 /Kdw S-10/ 1 seria 10 strzałowa w czasie 10 minut

Uwaga: Zawodnik rozgrywa 2 konkurencje Kdw w kolejności:  Kdw L, Kdw S.

Broń i amunicja własne. Konkurencje zgodne z regulaminem PZSS – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

 

6. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”.

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach oraz w klasyfikacjach łączonych: Pistoletowych i Karabinowych.

Takie same wyniki rozstrzygane będą zgodnie z zasadami ISSF.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Za miejsca 1-3 w klasyfikacjach łączonych Psp + Pcz oraz oddzielnie Kdw L i Kdw S – puchary i dyplomy.

 

8. Sprawy organizacyjne.

Ilość stanowisk karabinowych – 6 szt. (dostępne – 6 szt. karabinów klubowych),

Ilość stanowisk pistoletowych – 10 szt. (dostępne – łącznie 10 szt pistoletów klubowych).

OSTATNIA ZMIANA ROZPOCZYNA SIĘ o godz. 13.00. Zmiany co 1 godz. od 9.00.

Startowe można wpłacać na konto klubu lub przed zawodami do skarbnika klubu.

Organizatorzy.