REGULAMIN   MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH „ Pożegnanie lata 2015r.”

1. Organizatorzy:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Integracja środowisk strzeleckich

– Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji w 2016r. – obserwator LZSS

– Zdobycie odznak strzeleckich

 3. Termin i miejsce zawodów:

Zamość – Strzelnica Miejska „Rotunda” godz. 9.00 w dniu 6 września 2015.

 4. Uczestnictwo w zawodach:

– Członkowie Klubów posiadający licencje, lub patenty strzeleckie.

– Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

– 30zł. za jedną konkurencję,

– 50zł. za dwie konkurencje.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu.

 

5. Konkurencje:

– Pcz20 – 5 strzałów próbnych w czasie 5 min. + 4 serie oceniane po 5 strzałów każda w czasie 5 min.                                                                                                        

– Psp20 – 5 strzałów próbnych w czasie 5 min. + 4 serie oceniane po 5 strzałów każda w czasie 5 min.                                                                                                          

Broń i amunicja w konkurencjach Pcz i Psp własna.  Zabrania się używania amunicji typu Magnum.

Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

6. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open” w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji.

7. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach Psp i Pcz – za zajęcie miejsc 1 – 3 – puchary i dyplomy, za zajęcie miejsc 4 – 6 – dyplomy.

8. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia na strzelnicy w dniu zawodów od godziny 8:30

Godzina rozpoczęcia pierwszej zmiany: 9.00.

Godzina rozpoczęcia ostatniej zmiany: 13:00.

Startowe wpłacamy przed zawodami do Skarbnika Klubu.

 

                                                                                                                                 Organizatorzy.