REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

POŻEGNANIE LATA

I. Organizator:

Klub Strzelectwa  Sportowego VIS

 

II. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Wyłonienie mistrzów

Zdobycie odznak strzeleckich

Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2017r.)

 

III. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Miejska Rotunda   

4 września 2016r. (niedziela) godz. 9:00

 

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Klubu.

 

V. Konkurencje:

Karabin dowolny leżąc – Kdw20-L (5 strzałów próbnych, 20 ocenianych)

Zmiany od 9:00 co godzinę, ostatnia zmiana o 13:00

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spustowego, obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS  – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.

  

VI. Nagrody i wyróżnienia.

Za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary,

Za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy,

 

VII. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia na listy startowe w dniu zawodów, obowiązuje kolejność zapisów.

Ilość zawodników dopuszczona do startu zależna od ilości stanowisk.

Startowe można wpłacać na konto Klubu lub przed zawodami do Skarbnika Klubu.

 

Organizatorzy.