REGULAMIN OTWARTYCH MIĘDZYKLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

PSP PCZ KDW

Zamość, 30 kwietnia 2017r.

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Wyłonienie mistrzów

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2018 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Rotunda 30 kwietnia 2017 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za 1 konkurencję pistoletową;

50 zł za 2 konkurencje pistoletowe;

10 zł – za 1 konkurencję karabinową, 30 zł za 3 konkurencje karabinowe.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu.

– do startu w zawodach dopuszczone będą osoby funkcyjne

  1. Konkurencje:

– Pistolet Sportowy – 20

– Pistolet Centralnego Zapłonu – 20

– Karabin leżąc – 10

– Karabin stojąc – 10

– Karabin klęcząc – 10

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach PSP:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

W konkurencji PCZ:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy

W konkurencji karabin:

– klasyfikacja łączna trzy postawy – za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy

Puchary, dyplomy i nagrody wręczone zostaną po zakończeniu zawodów zawodnikom obecnym podczas dekoracji.

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Klubu.

UWAGA!  Zmiany od godz.9.00 co godzinę, ostatnia zmiana rozpoczyna się o 14:00

Ilość miejsc ograniczona przepustowością strzelnicy.

Godziny rozpoczęcia zmian mogą ulec zmianie.

 

Organizatorzy