REGULAMIN  MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

LIGA 3G FRONT WSCHODNI – PUCHAR CSS „FENIKS”

Zamość 23.07.2017r.

  1. Organizatorzy:

Centrum Szkoleń Strzeleckich „FENIKS”

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Integracja środowisk strzeleckich

– Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji w 2017r. – obserwator LZSS

  1. Termin i miejsce zawodów:

23.07.2017r.  w godzinach 10.00 – 15.00 Zamość – Strzelnica Rotunda.

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– Członkowie klubów posiadający licencje, lub patenty strzeleckie

– Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią

– Dopuszcza się do udziału w zawodach osoby funkcyjne

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:  60 zł.

płatne w dniu zawodów.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu, oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów.

  1. Konkurencja:

Karabin praktyczny centralnego zapłonu

Pistolet praktyczny centralnego zapłonu

Strzelba praktyczna

 

Strzelanie w konwencji 3gun (trzech broni), łączone z różnych rodzajów broni na torze.

Przewidywana ilość strzałów:
       Pistolet – 60

       Karabin – 45

       Strzelba – 20

– Broń własna

– Wymagania sprzętowe:
Pistolet – kabura, ładownica, minimum trzy magazynki.
Karabin – minimum dwa magazynki – nie dozwolone jest używanie magazynków spiętych razem.

– Klasy sprzętowe:

STANDARD: 

Karabin – mechaniczne, lub optyczne przyrządy celownicze bez powiększenia,

Pistolet – mechaniczne przyrządy celownicze, zakaz używania kompensatora,

Strzelba – powtarzalna, mechaniczne przyrządy celownicze.

 

OPEN:

Karabin – dopuszczalne przyrządy celownicze optyczne z powiększeniem,

Pistolet – dopuszczalny kompensator i optyczne przyrządy celownicze,

Strzelba – dopuszczalne optyczne przyrządy celownicze i broń semi auto

 

Zawodnicy muszą posiadać okulary ochronne.

Widzowie muszą posiadać okulary ochronne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. 

Konkurencje zgodne z powyższym regulaminem.

  1. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”, klasyfikacja indywidualna w obydwu klasach sprzętowych.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Za zajęcie miejsc 1- 3 – Puchary CSS „FENIKS” i dyplomy, za zajęcie miejsc 4-6 – dyplomy.

  1. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia telefonicznie na numer 509 255 490  lub w dniu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

Organizatorzy.