REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 2017

1. Organizator

Klub Strzelectwa Sportowego VIS w Zamościu

2. Cel zawodów

Popularyzacja strzelectwa sportowego,

Umożliwienie sportowej rywalizacji,

Wyłonienie mistrzów,

Zdobycie odznak strzeleckich,

Obecny obserwator (do zaliczenia startów na przedłużenie licencji na 2018r.).

3. Termin i miejsce zawodów

Zamość Strzelnica Miejska Rotunda, 11 listopada 2017r. (sobota) godz. 9:00

4. Uczestnictwo w zawodach

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za 1 konkurencję,

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu.

5. Konkurencje

– Pcz–20 – 5 strz. próbnych w czasie 5 min., 20 strzałów ocenianych w dwu seriach po 10 min. każda,                                                                                                          

– Psp-20 – 5 strz. próbnych w czasie 5 min., 20 strzałów ocenianych w dwu seriach po 10 min. każda.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym Regulaminem i zasadami bezpieczeństwa.

6. Klasyfikacja

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open” w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji.

7. Nagrody i wyróżnienia

Obiór nagród i wyróżnień osobiście po zakończeniu zawodów, tylko w dniu zawodów.

Za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary i dyplomy, 4 – 6 dyplomy.

8. Sprawy organizacyjne

Zgłoszenia na listy startowe w dniu zawodów, obowiązuje kolejność zapisów.

Startowe można wpłacać na konto Klubu lub przed zawodami do Skarbnika Klubu.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

                                       Organizatorzy