REGULAMIN   MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH „ Puchar Niepodległości”

  1. Organizator:

Klub strzelectwa Sportowego „VIS”

CSS „FENIKS”

 

  1. Cel zawodów:

Uczczenie Święta Niepodległości

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Zdobycie odznak strzeleckich

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Rotunda 11 listopada 2015 r. godz. 9.00

 

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej:

30 zł za 1 konkurencję Psp lub Pcz,

50 zł dwie konkurencje Psp i Pcz łącznie,

 Konkurencje strzelania dynamicznego – Karabinek praktyczny + strzelba praktyczna

60 zł  za 3 konkurencje: Karabinek; Karabinek + Strzelba; Strzelba

Opłata startowa w strzelaniu konkurencji praktycznych obejmuje koszt amunicji.

 

  1. Konkurencje:

– Pistolet sportowy – 20 /Psp-5+20/ strzały próbne w czasie 5 minut, dwie serie 10 strzałowe po 10 min każda

– Pistolet centralnego zapłonu – 20 /Pcz-5+20/ strzały próbne w czasie 5 minut, dwie serie 10 strzałowe po 10 min każda

– Karabinek Praktyczny .22LR – ilość strzałów 20. Dopuszczone używanie przyrządów optycznych i broni samopowtarzalnej.

– Karabinek Praktyczny .22LR + Strzelba Praktyczna – ilość strzałów: 10 karabinek; 5 strzelba;

– Strzelba Praktyczna – ilość strzałów 12

Broń i amunicja własne. W strzelaniu konkurencji praktycznych broń i amunicje zapewnia organizator. Konkurencje zgodne z regulaminem PZSS – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

 

  1. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”.

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.

Takie same wyniki rozstrzygane będą zgodnie z zasadami ISSF.

 

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Za miejsca 1-3 w klasyfikacjach Psp, Pcz – puchary, miejsca 1-6 dyplomy.

Za miejsca 1-6 w konkurencjach strzelań praktycznych – dyplomy.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

OSTATNIA ZMIANA ROZPOCZYNA SIĘ o godz. 13.00. Zmiany co 1 godz. od 9.00.

Startowe można wpłacać na konto klubu lub przed zawodami do skarbnika klubu.

Organizatorzy.