REGULAMIN

OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH Z BRONI KULOWEJ

O Puchar Prezesa KSS „VIS”

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

2. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Wyłonienie mistrzów

Zdobycie odznak strzeleckich

Obecny obserwator / do zaliczenia startów na licencję 2015r./

3. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica miejska / Rotunda / 10 maja 2015r. godz. 9.00 / niedziela/

4. Uczestnictwo w zawodach:

-członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

-warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za 1 konkurencję;

50 zł za 2 konkurencje pistoletowe, 30 za 1 konkurencję blaszanki, 50 zł za 2 konkurencje blaszanki. Broń i amunicję w konkurencji Blaszanka zapewnia organizator. Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu.

5. Konkurencje:

  • Pistolet Sport.- 20
  • Pistolet centr. zapł. – 20
  • Blaszanka – 2 konk.

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników / wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd./, zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.  

6. Nagrody i wyróżnienia.

Za zdobycie miejsc 1 – 3 w konkurencjach pistoletowych – Puchary, dyplomy,

Za zdobycie miejsc   4 – 6 – dyplomy

W konkurencji blaszanka – dyplomy za miejsca 1 – 6

7. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia na adres internetowy: andrzej.glaz@wp.pl lub andrzej.glaz@vis.pl do dnia 08. 05.2015.

Obowiązują zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach.

Lista startowa obowiązująca na zawodach zostanie przesłana do zgłaszających się mailem przed zawodami do dnia 08.05.2015r.

Zawodnicy niezgłoszeni mogą być niedopuszczeni do zawodów.

Startowe można wpłacać na konto klubu lub przed zawodami do skarbnika klubu.