REGULAMIN   MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

Z OKAZJI ŚWIĘTA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 1230

„Puchar Dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej”

I. Organizatorzy:

Dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Stanisław CZOSNEK

Dowódca 1 Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego ppłk Sławomir KUŁAGA

Centrum Szkoleń Strzeleckich „FENIKS”

Klub Strzelectwa  Sportowego „VIS”

II. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Integracja środowisk strzeleckich

Zdobycie odznak strzeleckich

III. Termin i miejsce zawodów:

Kcz – Chełm/Srebrzyszcze – strzelnica garnizonowa (wojskowa) – godz.9.00 w dniu 14 października 2016r.

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

Członkowie klubów posiadający licencje, lub patenty strzeleckie.

Żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych.

Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

 

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości 70zł.

Z opłaty startowej zwolnione są Służby Mundurowe które zostały wydelegowane na zawody.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu, pokrycie kosztów organizacji zawodów,  oraz NAGRÓD RZECZOWYCH.

V. Konkurencja:

Kcz 3 x 10

-cel: tarcza pistoletowa TS-2

-dystans strzelania: 100m, 200m, 300m,

-strzały próbne: 5 strzałów w czasie 5 min. Odległość 100m. Odczytanie i

 pokazanie strzałów próbnych, zaklejenie przestrzelin.

-czas konkurencji: 15min.

-przebieg konkurencji:

30 strzałów po 10 na każdym dystansie.

– 5min na oddanie 10 strzałów na dystansie 100m

– 5min na oddanie 10 strzałów na dystansie 200m

– 5min na oddanie 10 strzałów na dystansie 300m

Tarcze samoczynnie podnoszą się i opadają po upłynięciu podanego czasu na każdym dystansie.

Liczona jest suma uzyskanych punktów na 3 dystansach.

Broń i amunicja własna. Istnieje możliwość skorzystania z broni wojskowej tylko w klasie sprzętowej STANDARD.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

VI. Klasy sprzętowe Kcz 3×10

OPEN – dozwolone stosowanie optycznych przyrządów celowniczych.

Dopuszcza się podparcie broni w jednym miejscu (pomiędzy końcem wylotu lufy, a kabłąkiem spustowym), kaliber broni do 8mm.      

 

STANDARD – dozwolone stosowanie mechanicznych(otwartych lub zamkniętych)  przyrządów celowniczych.

Dopuszcza się podparcie broni w jednym miejscu (pomiędzy końcem wylotu lufy, a kabłąkiem spustowym), kaliber broni do 8mm.                                                                                         

VII. Klasyfikacja:

Indywidualna z podziałem na wymienione klasy sprzętowe.

VIII. Nagrody i wyróżnienia.

Za zajęcie miejsc 1-3  – puchary i dyplomy,  za zajęcie miejsc  4-8  – dyplomy.

Za zajęcie miejsc 1-3 atrakcyjne nagrody rzeczowe.

IX. Przepisy bezpieczeństwa.

Broń długą przenosimy w futerałach, w przeciwnym przypadku przenosimy ją z lufą do góry, rozładowaną, z odpiętym magazynkiem i z zamkiem w tylnym położeniu.

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie z bronią krótką na sobie.

Zabrania się wyciągania broni z futerałów/kabur, oraz manipulowania nią

i składania na sucho, poza stanowiskiem strzeleckim, oraz miejscem wyznaczonym SAFETY AREA – STREFA BEZPIECZNA.

Zabrania się wnoszenia do SAFETY AREA amunicji ostrej, ślepej, ćwiczebnej i łusek.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów bezpieczeństwa będzie karane dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów.

X. Sprawy organizacyjne.

Ilość stanowisk: 9

Zmiany rozpoczynają się o pełnej godzinie, start pierwszej zmiany godz.9.00, kolejne zmiany: 10.00; 11,00; 12.00; 13.00; 14.00.

Przy zgłoszeniu prosimy podać nr stanowiska i godzinę zmiany.

Zgłoszenia telefoniczne pod nr: 533 353 573, 509 255 490, internetowo  cssfeniks@wp.pl,  do dnia 13.10.2016r.  lub w dniu zawodów.  

Zawodnicy nie zgłoszeni mogą być niedopuszczeni do zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

Zawodnicy po przez wpłacenie opłaty startowej potwierdzają zapoznanie się

z regulaminem zawodów i zobowiązują się do bezwzględnego go przestrzegania.

Organizatorzy.