REGULAMIN   MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Puchar Dowódcy 1bz w Chełmie

1. Organizatorzy

Dowódca 1bz w Chełmie: ppłk Sławomir KUŁAGA

Centrum Szkoleń Strzeleckich FENIKS

Klub Strzelectwa  Sportowego VIS

 

2. Cel zawodów

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Integracja środowisk strzeleckich

Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji w 2017r. – obserwator LZSS

Zdobycie odznak strzeleckich

 

3. Termin i miejsce zawodów

Kcz – Chełm/Srebrzyszcze – strzelnica garnizonowa (wojskowa) – godz.9.00

w dniu 15 sierpnia 2016r. (poniedziałek)

 

4. Uczestnictwo w zawodach

Członkowie klubów posiadający licencje, lub patenty strzeleckie.

Żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych.

Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa, oraz posługiwania się bronią.

Dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach.

 

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości 70zł.

Z opłaty startowej zwolnione są Służby Mundurowe które zostały wydelegowane na zawody.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu, oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów

 

5. Konkurencje

Kcz 3×10

– cel: tarcza pistoletowa TS-2

– dystans strzelania: 100m, 200m, 300m,

– strzały  próbne: 5 strzałów w czasie 5 min. Odległość 100m. Odczytanie i pokazanie strzałów próbnych, zaklejenie przestrzelin.

– czas konkurencji: 30min.

-przebieg konkurencji: 30 strzałów, po 10 na każdym dystansie. 10min na oddanie 10 strzałów na dystansie 100m, tarcze opadają i podnoszą się na dystansie 200m, po kolejnych 10min opadają i podnoszą się na dystansie 300m.

Broń i amunicja własna.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS  – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

 

6. Klasy sprzętowe Kcz 3×10

STANDARD – dozwolone stosowanie mechanicznych przyrządów celowniczych,

OPEN – dozwolone stosowanie optycznych przyrządów celowniczych.

Dopuszcza się podparcie broni w jednym miejscu (pomiędzy końcem wylotu lufy, a kabłąkiem spustowym),

kaliber broni do 8mm.                                                                                                 

 

7. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna.

 

8. Nagrody i wyróżnienia

Za zajęcie miejsc 1- 3  – puchary i dyplomy,  za zajęcie miejsc  4-8  – dyplomy.

W miarę możliwości pozyskania sponsorów – nagrody rzeczowe. 

 

9. Przepisy bezpieczeństwa

Broń długą przenosimy w futerałach, w przeciwnym przypadku przenosimy ją z lufą do góry, rozładowaną, z odpiętym magazynkiem i z zamkiem w tylnym położeniu.

Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie z bronią krótką na sobie.

Zabrania się wyciągania broni z futerałów/kabur, oraz manipulowania nią i składania na sucho, poza stanowiskiem strzeleckim

oraz miejscem wyznaczonym SAFETY AREA – STREFA BEZPIECZNA.

Zabrania się wnoszenia do SAFETY AREA amunicji ostrej, ślepej, ćwiczebnej i łusek.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów bezpieczeństwa będzie karane dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów.

 

10. Sprawy organizacyjne.

Ilość stanowisk: 9

Zmiany rozpoczynają się o pełnej godzinie, start pierwszej zmiany godz.9.00, kolejne zmiany: 10.00; 11.00; 12.00; 13.00.

Przy zgłoszeniu prosimy podać nr stanowiska i godzinę zmiany.

Zgłoszenia telefoniczne pod nr: 533 353 573, 509 255 490, internetowo  cssfeniks@wp.pl,  do dnia 14.08.2016r., lub w dniu zawodów.  

Zawodnicy nie zgłoszeni mogą być niedopuszczeni do zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

Zawodnicy poprzez wpłacenie opłaty startowej potwierdzają zapoznanie się z regulaminem zawodów i zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania.

 

Organizatorzy.