REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH
O PUCHAR DOWÓDCY 3 BZ

I. Organizator:
– Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”
– Dowódca 3 BZ

II. Cel zawodów:
– Uczczenie Święta W.P.
– Popularyzacja strzelectwa sportowego
– Umożliwienie sportowej rywalizacji
– Zdobycie odznak strzeleckich

Zawody z obserwatorem LZSS – zaliczenie startów do przedłużenia licencji na 2015r.

III. Termin i miejsce zawodów:
– Strzelnica Rotunda – Zamość 16 sierpnia 2015 r. godz. 9.00

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:
– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie
– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

    30 zł za 1 konkurencję,

    50 zł za 2 konkurencje,

    20 zł –  blaszanka.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu.

V. Konkurencje sportowe:
1 Pcz – 20
2 Psp – 20
3 Blaszanka – konkurencja dodatkowa zależnie od ilości chętnych

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

VI. Klasyfikacja:
Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”. Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach.

Takie same wyniki rozstrzygane będą zgodnie z zasadami ISSF.

VII. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach Pcz – 20  Psp – 20 puchary za pierwsze miejsca, za zdobycie miejsc 1 – 6 w każdej konkurencji – dyplomy.

Klasyfikacja Łączna Pcz – 20 + Psp – 20 Puchary za miejsca 1 – 3 i dyplomy za miejsca 1 – 6

VIII. Sprawy organizacyjne.
Kolejność strzelania wg kolejności zgłoszeń na strzelnicy. Zapisy na listy startowe od 8:45 w dniu zawodów.

Ostatnia zmiana przewidywana jest na godz. 13:00.

Organizatorzy.