REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR KSS VIS

I. Organizator:

Klub Strzelectwa  Sportowego VIS

II. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Wyłonienie mistrzów

Zdobycie odznak strzeleckich

Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2017r.)

III. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Miejska Rotunda   

22 maja 2016r. (niedziela) godz. 9:00

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys.

20 zł za 1 konkurencję karabinową,

30 zł za 2 konkurencje karabinowe,

30 zł za konkurencję Blaszanka.

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Klubu.

V. Konkurencje:

Karabin dowolny leżąc – Kdw10-L (5 strzałów próbnych, 10 ocenianych)

Karabin dowolny stojąc – Kdw10-S (5 strzałów próbnych, 10 ocenianych)

Blaszanka 1

Zmiany od 9:00 co godzinę, ostatnia zmiana o 13:00

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spustowego, obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS  – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.  

VI. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach karabinowych obowiązuje klasyfikacja łączna.

Za zdobycie miejsc 1 – 3 w konkurencjach karabinowych – puchary,

Za zdobycie miejsc 4 – 6 w konkurencjach karabinowych – dyplomy,

Za zdobycie miejsc 1 – 3 w konkurencji Blaszanka – dyplomy.

VII. Sprawy organizacyjne.

UWAGA: zawody zostaną rozegrane jedynie przy braku opadów deszczu gdyż przewidziano konkurencję typu leżąc.

W przypadku opadów w dniu zawodów – zawody nie zostaną rozegrane.

 

Zgłoszenia na listy startowe w dniu zawodów, obowiązuje kolejność zapisów.

Ilość zawodników dopuszczona do startu w konkurencjach Kdw zależna od ilości stanowisk.

Startowe można wpłacać na konto Klubu lub przed zawodami do Skarbnika Klubu.

                                                                               Organizatorzy.