REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

OTWARCIE SEZONU 2015r. w KSS „VIS”

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

2. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Wyłonienie mistrzów

Zdobycie odznak strzeleckich

Obecny obserwator / do zaliczenia startów na licencję 2016 r./

3. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica miejska / Rotunda / 12 kwietnia 2015 r. godz. 9.00 / niedziela/

4. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

-członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

-warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za 1 konkurencję;

50 zł za 2 konkurencje, 60 za 3 konkurencje. Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu.

5. Konkurencje:

  • PSP – 20
  • PCZ – 20
  • Kdw – 20 L

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników / wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd./, zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.  

6. Nagrody i wyróżnienia.

Za zdobycie miejsc w poszczególnych konkurencjach – 1 – 3 -Puchary, dyplomy,

Za zdobycie miejsc   4 – 6 – dyplomy

7. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia telefoniczne pod nr. 0-503365600 lub na adres internetowy:

andrzej.glaz@wp.pl lub andrzej.glaz@vis.pl do dnia 10.04.2015. Obowiązują zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach lub bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnicy nie zgłoszeni mogą być niedopuszczeni do zawodów.

Startowe można wpłacać na konto klubu lub przed zawodami do skarbnika klubu.

UWAGA! Zmiany od godz.9.00 co godzinę. Stanowisk karabinowych 6, pistoletowych 10.

Godziny rozpoczęcia zmian mogą ulec zmianie!