REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH Z BRONI KULOWEJ PSP, PCZ, Zamość, 01.05.2016r.

I. Organizator:

Klub Strzelectwa  Sportowego VIS

II. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Wyłonienie mistrzów

Zdobycie odznak strzeleckich

Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2017r.)

III. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Miejska Rotunda   

1 maja 2016r. (niedziela) godz. 9:00

 IV. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys.

30 zł za 1 konkurencję pistoletową,

50 zł za 2 konkurencje pistoletowe.

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Klubu.

V. Konkurencje:

Pistolet Sportowy – Psp20

Pistolet centralnego zapłonu – Pcz20

Zmiany od 9:00 co godzinę, ostatnia zmiana o 13:00

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spustowego, obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS  – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.  

VI. Nagrody i wyróżnienia.

Za zdobycie miejsc 1 – 3 w konkurencjach pistoletowych Psp, Pcz – puchary, dyplomy,

Za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy.

 

VII. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia na listy startowe w dniu zawodów, obowiązuje kolejność zapisów.

Ilość zawodników dopuszczona do startu w konkurencjach Psp, Pcz zależna od ilości stanowisk, ilość stanowisk na zmianę: 20 stanowisk.

Startowe można wpłacać na konto Klubu lub przed zawodami do Skarbnika Klubu.

Organizatorzy.