1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

      2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego,

– Umożliwienie sportowej rywalizacji,

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2021 r.).

     3. Termin i miejsce zawodów:

18 października 2020 r. godz. 9.00 (niedziela) – Zamość Strzelnica Rotunda

      4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

      5. Konkurencje:

Psp-20 – 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe, każda seria w czasie 5 minut).

Pcz-20 – 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe, każda seria w czasie 5 minut).

     6. Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

     7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Pcz-20+Psp-20)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4-6 dyplomy, upominki,

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie wynik Pcz.

     8. Sprawy organizacyjne.

Ze względu na stan epidemiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie udostępnione 16 stanowisk strzeleckich.

Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji. Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów.

 Zapisy na listy startowe poszczególnych zmianach i wpłaty startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.13:00.                          

 Organizatorzy.