REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH 3Gun – Liga Front Wschodni – PUCHAR CSS „FENIKS”

 1. Organizatorzy
 • Centrum Szkoleń Strzeleckich „FENIKS”      
 • Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”
 1. Cel zawodów
 • Popularyzacja strzelectwa sportowego,
 • Umożliwienie sportowej rywalizacji,
 • Integracja środowisk strzeleckich,
 • Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji w 2016r. – obserwator LZSS.
 1. Termin i miejsce zawodów

Zamość – strzelnica Rotunda;  godz. 10.00 w dniu 10 lipca 2016r.

 1. Uczestnictwo w zawodach
 • Członkowie klubów posiadający licencje lub patenty strzeleckie,
 • Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa oraz posługiwania się bronią,
 • Dopuszcza się do udziału w zawodach osoby funkcyjne.

 Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

– 50 zł. za konkurencję (broń własna),

– 120 zł. za konkurencję (broń i amunicja organizatora).

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów.

 1. Konkurencje

– Minimalna ilość strzałów 57 (pistolet – 30, karabin – 21, strzelba – 6 amunicja śrutowa),

– Konkurencja strzelana z broni typu:

 • pistoletu centralnego zapłonu kal. 9mm;
 • karabinu centralnego zapłonu, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne i optyczne bez powiększenia;
 • strzelba gładkolufowa – powtarzalna,

– Broń własna

– Wymagania sprzętowe: po minimum 2 magazynki (do pistoletu i karabinu), kabura na broń i ładownica na magazynki,

– Cele papierowe i metalowe.

Zawodnicy muszą posiadać okulary ochronne i ochronniki słuchu.

Widzowie muszą posiadać okulary ochronne, w przeciwnym razie muszą znajdować się w strefie bezpiecznej – 25 m od celów metalowych.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

 1. Klasyfikacja

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”, klasyfikacja indywidualna.

 1. Nagrody i wyróżnienia

Za zajęcie miejsc 1 – 6 dyplomy.

 1. Sprawy organizacyjne

Zgłoszenia adres internetowy: vis.zamosc@gmail.com do dnia 10.07.2016r. lub w dniu zawodów.

Zawodnicy nie zgłoszeni mogą być niedopuszczeni do zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.