1.ORGANIZATORZY:

K.S.S. VIS Zamość

LCS, Lubelska Sekcja Dynamiczna LSD

 2. Cel zawodów:

-popularyzacja strzelectwa dynamicznego

-umożliwienie sportowej rywalizacji

-obecny obserwator (do zaliczenia startów 2021 r.)

3. Data i miejsce:

16.08.2020 r (niedziela) godz. 09.00 – Lublin, ul. Metalurgiczna 3.

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 80 zł w jednej klasie sprzętowej i 60 zł. za kolejną klasę sprzętową, płatne w dniu zawodów,

– dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach,

– obowiązkowa ochrona wzroku i słuchu.

5. Konkurencje:

Pistolet IPSC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019

– Pistolet PCC -https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesPCC-PL-2019

– Pistolet Mini Rifle 22 – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesMiniRifle-PL-2019

6. Opis torów:

TOR 1

– Minimalna ilość strzałów – 24,

– Cele – 3x IPSC papier,

– Pozycja startowa: Relaxed w boksie A,

– Stan broni: załadowana w kaburze,

– 4 boxy (ABCD) – wyznaczony obszar toru,

– Start: sygnał timera,

Procedura: Po sygnale z każdego boksu ostrzelać wszystkie cele min dwoma strzałami Cele metalowe muszą się przewrócić.

TOR 2

– Minimalna ilość strzałów – 24,

– Cele – 9x IPSC papier, 3x NS, 4x płytka, 2x pepper popper,

– Pozycja startowa: Relaxed gdziekolwiek w wyznaczonym obszarze,

– Stan broni: załadowana w kaburze,

– Start: sygnał timera.

Procedura: Po sygnale ostrzelać wszystkie cele papierowe minimum dwoma strzałami. Cele metalowe muszą się przewrócić.

TOR 3

– Minimalna ilość strzałów – 8,

– Cele – 3x IPSC papier, 2x płytka,

– Pozycja startowa: Relaxed gdziekolwiek w wyznaczonym obszarze,

– Stan broni: rozładowana w kaburze (opcja 3),

– Start: sygnał timera.

Procedura: Po sygnale ostrzelać wszystkie cele papierowe min dwoma strzałami. Cele metalowe muszą się przewrócić. UWAGA – strzelanie tylko z ręki dominującej.

TOR 4

– Minimalna ilość strzałów – 19,

– Cele – 7x IPSC papier, 1x NS, 5x płytka,

– Pozycja startowa: Relaxed, stopy dotykają markerów,

– Stan broni: rozładowana na stoliku, wszystkie magazynki używane na torze na stoliku,

– Start: sygnał timera.

Procedura: Po sygnale ostrzelać wszystkie cele papierowe min dwoma strzałami. Cele metalowe muszą się przewrócić.

Łącznie 75 strzałów.

Klasy sprzętowe: Pistolet Open, PCC, Mini Rifle (22lr).

7. Broń i amunicja.

– broń i amunicja własna – oraz odpłatnie udostępniana przez organizatorów,

– broń i amunicja własna zgodne z przepisami IPSC oraz niniejszym regulaminem.

8. Sprawy organizacyjne.

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie udostępnione 8 stanowisk strzeleckich. Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji. Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów.

 9. Nagrody i wyróżnienia.

 za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych konkurencjach – puchary,

– za zajęcie miejsc 1 – 6 dyplomy – nagrody i upominki w zależności od pozyskania sponsorów.

Organizatorzy (Tel.509 255 490)