REGULAMIN ZAWODÓW

KARABINOWE MISTRZOSTWA K.S.S. „VIS”

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Wyłonienie najlepszych strzelców

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2024

  1. Termin i miejsce zawodów:

24 września 2023 r. godz. 9.00 Zamość Strzelnica Hubale

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

Kcz – std, kaliber do 8mm odległość 100 m. broń z przyrządami mechanicznymi, do tarcz Ts-2, zakaz używania podparcia broni. (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20 minut)

Kcz – open odległość 100 m. broń z przyrządami optycznymi, do tarcz Ts-2 (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20 minut)

– Karabin mini-snajper – 50 m, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, Istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (5 strzałów próbnych w czasie 5 min oraz 25 strzałów ocenianych w czasie 20 min., po jednym strzale do tarcz)

– Karabin mini-snajper – 100 m, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, Istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (5 strzałów próbnych w czasie 5 min oraz 25 strzałów ocenianych w czasie 20 min, po jednym strzale do tarcz)

Zabrania się używania hamulców wylotowych i używania amunicji Magnum.

W konkurencjach karabinowych Mini Snajper i Kcz open dopuszcza się używanie bipodów.

6. Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna: Kcz open + Kcz std,

Klasyfikacja łączna: Minisnajper 50 + Minisnajper 100.

– za zdobycie miejsc w poszczególnych konkurencjach łączonych

1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.  Informujemy, że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki), można dokonać na każdych zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

Osoby funkcyjne są dopuszczone do uczestnictwa w zawodach.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.                

                                                                                                    Organizatorzy