REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

LCS VIS IPSC CUP Runda V

 

 

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu i Lubelskie Centrum Strzelectwa w Lublinie

 

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.)

 

3. Termin i miejsce zawodów:

23 listopada 2019 r. godz. 9.00 (sobota)

Lublin, ul. Metalurgiczna 3, Strzelnica Lubelskie Centrum Strzeleckie.

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

5. Konkurencje:

– pistolet IPSC

– PCC

– Mini Rifle

Strzelania odbywają się według regulaminów IPSC. Łącza do regulaminów:
Pistolet IPSC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019-set.pdf
PCC               – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesPCC-PL-2019-set.pdf
Mini Rifle       – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesMiniRifle-PL-2019-set.pdf

 

6. Broń i amunicja

Broń i amunicja własne lub udostępnione przez organizatora.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

 Nagrody i wyróżnienia wg Regulaminu Rankingu LCS IPSC CUP 2019 umieszczonego w formie załącznika na końcu tekstu.

 

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

Organizatorzy.