REGULAMIN  MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

LIGA 3G FRONT WSCHODNI

Zamość, 23.12.2018r.

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

CSS „FENIKS”

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

23 grudnia 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica – „HUBALE”

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

Psp10 , Pcz10, Kcz-10 L,Kdw-10 L , Strzelba 10 i Strzelba Trap.

– Psp i Pcz- 10 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 2 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut).

– Kcz i Kdw – 10L – 10 strzałów  (strzały próbne czasie 5 min + seria 10 strzałowa w czasie 10 minut) – odległość 50 m.

– Strzelba – 10 szt.

– Strzelba Trap.

6. Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem. Konkurencja Kcz ,Kdw –broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni, Kcz- kaliber do 8mm

7. Nagrody i wyróżnienia:

W konkurencjach Psp, Pcz, Kcz, Kdw, Strzelba, Strzelba Trap:

– za zdobycie miejsc 1 – 6 – dyplomy,

 8. Sprawy organizacyjne:

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Godziny rozpoczęcia zmian mogą ulec zmianie.                      

Organizatorzy.

Pozycja GPS Strzelnicy ”HUBALE” podana jest na zdjęciu.

Strzelnica zlokalizowania jest w miejscowości Mokre pod Zamościem.