REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

MAJÓWKA K.S.S. „VIS”

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Wyłonienie najlepszych strzelców

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2025

 

3. Termin i miejsce zawodów:

05.05.2024 r. godz. 9.00 Zamość Strzelnica ”Hubale”

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje zawodnicze lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

  • Broń własna zawodnika – 40 zł za każdą konkurencję
  • Broń klubowa konkurencja Mini snajper 50 – 70 zł
  • Broń klubowa konkurencja Mini snajper 100 – 70 zł
  • Broń Klubowa rzutki uciekające – 100 zł
  • Broń Klubowa rzutki pływające – 100 zł

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

5. Konkurencje:

– karabin mini-snajper 50 open, 100 open, strzelba rzutki 2×10.

 

– karabin mini-snajper – 50, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, (strzały próbne w czasie 5 min oraz 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min, po jednym strzale do tarcz).

 

– karabin mini-snajper – 100 m, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, (strzały próbne w czasie 5 min oraz 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min).

 

– strzelba rzutki pływające -10 (3 rzutki próbne i 10 ocenianych).

 

– strzelba rzutki uciekające -10 (3 rzutki próbne i 10 ocenianych).

 

6. Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

 

7. Klasyfikacja.

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji – dyplomy na miejsca 1-6.

Klasyfikacja łączna mini snajper 100 + mini snajper 50,

– miejsca 1 – 3 – puchary, dyplomy

– miejsca 4 – 6 dyplomy

W przypadku równej ilości punktów w konkurencji Mini snajper decyduje lepszy wynik mini snajper  100,

 

Klasyfikacja łączna strzelba 10 uciek. + 10 pływ.

– miejsca 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– miejsca 4 – 6 dyplomy.

W przypadku równej ilości punktów w konkurencji strzelba decyduje lepszy wynik strzelba rzutki pływające 10 a wypadku równej ilości punktów rozegrany zostanie finał strzelba rzutki pływające 10.

– Zawodnicy strzelają w jednej zmianie, po jednym strzale do jednego rzutka.

– Zawodnicy, którzy nie trafią odpadają, reszta strzela kolejną serię na tych samych zasadach aż do wyłonienia zwycięzcy.

 

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.  Informujemy, że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki), można dokonać na każdych zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.                

Organizatorzy