REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Mistrzostwa K.S.S. „VIS” PCZ i PSP, Zamość Rotunda, 25.09.2022 r.

 

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Wyłonienie najlepszych strzelców w Pcz i Psp

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2023 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

25 września 2022 r. godz. 9.00

Zamość Strzelnica Rotunda

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Pcz i Psp- 20 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe, każda seria w czasie 5 minut)

6. Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja Pcz-20 i Psp-20

– za zdobycie miejsc w poszczególnych konkurencjach 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki,

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów.

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów.  Informujemy, że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki), można dokonać na każdych zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.                

                                                                                                    Organizatorzy