REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

MISTRZOSTWA K.S.S. „VIS”

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Wyłonienie mistrzów w konkurencjach pistoletowych, karabinowych i strzelbie

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2022 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

niedziela, 3 października 2021 r. godz. 9.00

Zamość Strzelnica Rotunda – Psp20 i Pcz20, Kcz-20L, Kdw-20L, strzelba 2×10.

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp i Pcz- 20 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut),

– Kcz i Kdw – 20 strzałów (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut),

– Kcz-20L kaliber do 8mm odległość 50 m. do tarczy Ts-2,

– Kdw-20L odległość 50 m .do tarczy Ts-1,

Kcz i Kdw – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,

– strzelba blaszanka – 2 x 10 szt.

  1. Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

 W każdej konkurencji:

– za zdobycie miejsc 1-3 dyplomy

– (Psp+Pcz) oraz (Kcz+Kdw)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – medale, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki

– Strzelba 2×10 miejsca 1-3 medale, dyplomy

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.