REGULAMIN ZAWODÓW

O PUCHAR DOWÓDCY 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

CSS „FENIKS”

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

1 lipca 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda: konkurencje  Psp20 i Pcz20,

Zamość Strzelnica Mokre ”HUBALE”: konkurencje Kcz-20 L, Kd-20 L , strzelba gładkolufowa 10.

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

– Psp i Pcz- 20 strzałów ( 5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut)

– Kcz i Kd – 20L – 20 strzałów  (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

– strzelba –  10 strzałów.

6.Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.),

zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

Konkurencje Kcz-20L  i Kd-20L  odległość100 m  – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,

Konkurencja Kcz-20L kaliber do 8 mm, konkurencja Kd-20L boczny zapłon.

7. Nagrody i wyróżnienia.

(Psp+Pcz+Kcz+Kd) – Puchar Dowódcy 2 Lubelskiej BOT

W konkurencjach Psp, Pcz, Kcz, Kd, Strzelba:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy

 8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbników Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13:00 .    

Organizatorzy.

Pozycja GPS Strzelnicy Mokre podana jest na zdjęciu.

Strzelnica zlokalizowania jest w miejscowości Mokre pod Zamościem.