REGULAMIN ZAWODÓW Z OKAZJI DNIA WOJSKA POLSKIEGO

PUCHARY  DOWÓDCY 3 b. z. w ZAMOŚCIU.

 

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

CSS „FENIKS”

 

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

 

3. Termin i miejsce zawodów:

15 sierpnia 2018 r. godz. 9.00

Zamość Strzelnica Rotunda – Psp20 i Pcz20,

Zamość Strzelnica ”HUBALE” – Kcz-20L, strzelba 10.

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

5. Konkurencje:

– Psp i Pcz- 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut),

– Kcz-20L – 20 strzałów (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut),

– strzelba – 10 strzałów.

 

6. Broń i amunicja.

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum.

Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

Konkurencja Kcz-20L:

– kaliber do 8mm,

– broń z przyrządami mechanicznymi,

– zakaz używania podparcia broni,

– strzelanie na dystansie 100m.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna Psp+Pcz:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki

Klasyfikacja łączna Kcz+Strzelba:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów.

 

8.Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbników Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.

Organizatorzy.

 

Pozycja GPS Strzelnicy Hubale podana jest na zdjęciu.

Strzelnica zlokalizowania jest w miejscowości Mokre pod Zamościem.