REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

– OTWARCIE SEZONU 2020 –

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2021 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

21 czerwca 2020 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość – Mokre, Strzelnica Hubale

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej,

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach,

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

Kcz-20L, Kdw-20L, strzelba trap 10.

– Kcz i Kdw – 20 postawa leżąca – odległość 100 m. przyrządy mechaniczne,

– strzały próbne czasie 5 min i 20 min na 20 strzałów ocenianych po 10 do tarczy Ts-2,

– strzelba – trap 3 próbne i 10 rzutek ocenianych.

6. Broń i amunicja oraz startowe

Broń i amunicja własna – startowe:

– karabin centralnego zapłonu – 30 zł.   – karabin bocznego zapłonu – 30 zł.    – strzelba – 30 zł.

Broń i amunicja klubowa – startowe:

– karabin centralnego zapłonu – 90 zł.   – karabin bocznego zapłonu – 50 zł.    – strzelba – 70 zł.

 7. Sprawy organizacyjne

Start kolejnych zmian co 40 min.
Ze względu na stan epidemiologiczny należy zachować dystans społeczny i stosować środki ochrony osobistej.

Na jednej zmianie będzie udostępnione 10 stanowisk strzeleckich.

Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko zawodnicy, sędziowie i obsługa zawodów

 8. Nagrody i wyróżnienia.

  • Klasyfikacja łączna w konkurencjach – Kcz-20L + Kdw-20L

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy.

  • Strzelba trap

– za zdobycie 1- miejsca puchar, 1 – 6 – dyplomy

– warunkiem odbioru nagród jest osobiste uczestnictwo w dekoracji.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i jego zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13:30.     

Organizatorzy.