REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

 OTWARCIE SEZONU K.S.S „VIS”

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2022 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

2 maja 2021 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość, Strzelnica ”Hubale”

Konkurencje: Kcz-20 l, Kdw-20 l, karabin mini-snajper – 50 i 100, Strzelba trap 10.

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję karabinową oraz 40 zł za konkurencję Strzelba trap 10.

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Kcz-20 l, kaliber do 8mm, odległość 100 m. broń z przyrządami mechanicznymi, do tarcz Ts-2, (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20 minut).- Kdw-20 l, boczny zapłon odległość 50 m do tarcz Ts-1. broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni. (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20 minut).- karabin mini-snajper – 50 m, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (5 strzałów próbnych w czasie 5 min oraz 25 strzałów ocenianych w czasie 20min, po jednym strzale do tarcz).- karabin mini-snajper – 100 m, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (5 strzałów próbnych w czasie 5 min oraz 25 strzałów ocenianych w czasie 20min, po jednym strzale do tarcz).- strzelba gładko-lufowa trap-10 (dwa rzutki próbne i 10 ocenianych). 

6. Sprawy organizacyjne

Ze względu na stan epidemiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie udostępnione 12 stanowisk strzeleckich. Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko zawodnicy, sędziowie i obsługa zawodów

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna w konkurencjach – (Kcz, Kdw, mini–snajper 50 i 100)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy.

Konkurencja trap-10 za zdobycie miejsc 1-3 dyplomy. 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.