REGULAMIN OTWARTYCH WALENTYNKOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

KSS VIS / LCS – I runda – zawody statyczne,

Lublin 14.02.2021 r.

 

 1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Lubelskie Centrum Strzeleckie

 1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2022 r.)

 1. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica LCS, Lublin ul. Metalurgiczna 3

14 lutego 2021 r. godz. 9.00 (niedziela)

 1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości:

 • 30 zł za konkurencje: PSP, PCZ, Karabin dowolny bz.,
 • 40 zł za konkurencje: Strzelba gładkolufowa 5 rzutek oraz pistolet dynamiczny bocznego i centralnego zapłonu,

– w przypadku korzystania z broni organizatora opłata startowa wynosi:

 • PSP – 55 zł (w tym amunicja),
 • PCZ – 75 zł (w tym amunicja),
 • Karabin dowolny bz – 45 zł (w tym amunicja),
 • Strzelba gładkolufowa 5 rzutek – 55 zł (w tym amunicja),
 • Pistolet dynamiczny bocznego zapłonu – 90 zł (w tym amunicja),
 • Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu – 130 zł (w tym amunicja).

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 1. Konkurencje:

– Pcz i Psp – 25 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe, każda seria w czasie 10 minut)

– Karabin i pistolet dynamiczny bz. – 15 strzałów – konkurencja dynamiczna.

Broń: Karabin kal. .22LR – semi-auto. Dopuszcza się celowniki optyczne. Pistolet GOLCK 44 zapewnia organizator.

Amunicja: 15 sztuk kaliber .22LR.

Cele: IPSC, IPSC mini, IPSC NS, Płytki IPSC.

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana gotowa do strzału, zabezpieczona, palec poza spustem. Zawodnik może trzymać palec na bezpieczniku. Kolba na wysokości biodra, lufa równolegle do podłoża. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje wyznaczone cele w stylu dowolnym. Tarcze IPSC ostrzeliwuje 2 razy, płytka musi się przewrócić lub wyraźnie poruszyć.

Punktacja: Konkurencja rozgrywana w punktacji TimePlus. O wyniku decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika od sygnału timera do ostatniego strzału powiększony o kary:

Tarcza IPSC i mini IPSC – pole A 0 sek. / C +1.5 sek. / D +3 sek. Brak 1 przestrzeliny na tarczy +5 sek.

Tarcza IPSC NS – każda przestrzelina na tarczy NS +5 sek.

Płytka IPSC – trafienie 0 sek., brak trafienie +5 sek.

Nie ostrzelanie celu/tarczy oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5 sek.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

– Strzelba gładko-lufowa – 5 rzutków

Broń: strzelba gładko-lufowa

Amunicja: 5 sztuk kaliber 12/70 tylko śrut.

Cele: rzutki

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany, konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana 1 nabojem i przeładowana, zabezpieczone, palec poza spustem. Kolba przy ramieniu, lufa skierowana w stronę głównego kulochwytu i opuszczona pod kątem 45°. Po haśle „GOTÓW” obsługującego wyrzutnię zawodnik odbezpiecza broń i wydaje komendę „DAJ” po której wypuszczany jest rzutek. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń zawodnik ma tylko jeden strzał na trafienie.

UWAGA! Zawężone kąty bezpieczeństwa – prawo/lewo 30°, góra 0°. Rzutki przelatują po takim torze aby można je było strzelić na bezpiecznej wysokości.

Punktacja: Za każdy trafiony rzutek: 1 rzutek 10pkt, 2 rzutek 9pkt, 3 rzutek 8pkt, 4 rzutek 7pkt, 5 rzutek 5pkt.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

– Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu. – 50 strzałów – konkurencja dynamiczna.

Broń: klasy sprzętowe zgodne z przepisami IPSC konkurencji pistolet, minimalny kaliber 9×19.

Amunicja: 50 sztuk kaliber .22LR lub zgodnie z klasą sprzętową.

Wyposażenie strzelca: pas, kabura zewnętrzna, 2 magazynki, ładownica zgodnie z przepisami IPSC dla klasy sprzętowej (nie dotyczy konkurencji bocznego zapłonu).

Cele: 2 tarcze IPSC.

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Zawodnik ma do wykonania 7 zadań strzeleckich, w których będzie oceniana celność i czas w jakim je wykona. Punktacja zgodnie z przepisami IPSC. Zadania zostaną omówione przed rozpoczęciem konkurencji.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

 1. Broń i amunicja własne lub udostępniana przez organizatora.
 2. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.

– za zdobycie miejsc 1 – 6 dyplomy

9. Sprawy organizacyjne.

Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, tylko przez formularz on-line:

https://forms.gle/Y9uhhng9sRgkMscR6

Rejestracja trwa do 12.02.2021 włącznie. 13.02 zostaną opublikowane listy startowe.

Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów (płatność tylko gotówka).

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.13.00.

Organizatorzy.