REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Otwarte zawody strzeleckie KSS VIS / LCS – zawody statyczne,

Lublin 30.05.2021 r.

    1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Lubelskie Centrum Strzeleckie

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2022 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica LCS, Lublin ul. Metalurgiczna 3

30 maja 2021 r. godz. 9.00 (niedziela)

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości:

30 zł za konkurencje: PSP, PCZ

40 zł za konkurencje: Strzelba gładkolufowa 5 rzutek oraz karabin Lever Action (broń i amunicja organizatora)

– w przypadku korzystania z broni organizatora opłata startowa wynosi:

PSP – 55 zł (w tym amunicja),

PCZ – 75 zł (w tym amunicja),

Karabin Lever Action – 40 zł (w tym amunicja),

Strzelba gładkolufowa 5 rzutek – 55 zł (w tym amunicja),

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

– Pcz i Psp – 25 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe, każda seria w czasie 10 minut)

– Karabin Lever Action. – 15 strzałów – konkurencja dynamiczna.

Broń: Karabin kal. .22LR – Lever Action (broń i amunicja organizatora

Amunicja: 15 sztuk kaliber .22LR.

Cele: IPSC, IPSC mini

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana z pustą komorą nabojową, palec poza spustem. Zawodnik może trzymać palec na bezpieczniku. Kolba na wysokości biodra, lufa równolegle do podłoża. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje cele T1, T2, T4, T5 w stylu dowolnym, jako ostatni ostrzeliwany jest cel T3. Tarcze ostrzeliwuje się 1 raz, każdy zawodnik wykonuje 3 przebiegi.

Punktacja: Konkurencja rozgrywana w punktacji TimePlus. O wyniku decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika od sygnału timera do ostatniego strzału powiększony o kary:

Tarcza IPSC i mini IPSC – liczy się każde trafienie w pole punktowe tarczy A, C, D, za brak przestrzeliny w tarczy dodaje się +5 sek.

Nie ostrzelanie celu/tarczy oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5 sek.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

– Strzelba gładko-lufowa – 5 rzutków

Broń: strzelba gładko-lufowa

Amunicja: 5 sztuk kaliber 12/70 tylko śrut.

Cele: rzutki

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany, konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana 1 nabojem i przeładowana, zabezpieczone, palec poza spustem. Kolba przy ramieniu, lufa skierowana w stronę głównego kulochwytu i opuszczona pod kątem 45°. Po haśle „GOTÓW” obsługującego wyrzutnię zawodnik odbezpiecza broń i wydaje komendę „DAJ” po której wypuszczany jest rzutek. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń zawodnik ma tylko jeden strzał na trafienie.

UWAGA! Zawężone kąty bezpieczeństwa – prawo/lewo 30°, góra 0°. Rzutki przelatują po takim torze aby można je było strzelić na bezpiecznej wysokości.

Punktacja: Za każdy trafiony rzutek: 1 rzutek 10pkt, 2 rzutek 9pkt, 3 rzutek 8pkt, 4 rzutek 7pkt, 5 rzutek 5pkt.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

    Broń i amunicja własne (z wyjątkiem konkurencji karabin Lever Action) lub udostępniana przez organizatora.

   6. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.

– za zdobycie miejsc 1 – 6 dyplomy

7. Sprawy organizacyjne:

Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych.

Na jednej zmianie będzie mogło startować po 6 osób, na każdej osi strzeleckiej

Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, tylko przez formularz on-line:

https://forms.gle/qGZbNcgnA6PJBoBY7

Rejestracja trwa od 17.05.2021 do 28.05.2021 włącznie. 29.05.2021 zostaną opublikowane listy startowe.

Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów (płatność tylko gotówka).

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.13.00.

Organizatorzy.