REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

POŻEGNANIE LATA 2018

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

09 września 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda – Psp20, Pcz20, Kdw-20 L

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

– Psp, Pcz – 20 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe, każda seria w czasie 5 minut)

– Kdw – 20L – 20 strzałów  (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

6. Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Psp+Pcz+Kdw)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13:00.     Organizatorzy.