REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH „Puchar 22 Long Range”

Zamość – Hubale, 16.07.2023 r.

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Grupa fb „22LongRange”

 

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2024 r.)

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

– 16 lipca 2023 r. godz. 9.00 (niedziela)

– Zamość Strzelnica ”Hubale”

 

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję (broń własna zawodnika),

– opłata startowa Kcz – 150 zł – broń klubowa,

– opłata startowa Mini Snajper – 70 zł – broń klubowa

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

  1. Konkurencje:

– Kcz STD – 20 L, kaliber do 8mm odległość 100 m. broń z przyrządami celowniczymi mechanicznymi, do tarcz Ts-2, (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie oceniane 10 strzałowe w czasie 20 min.)

– Kcz OPEN – 20 L, kaliber do 8mm, odległość 100 m – broń z przyrządami celowniczymi optycznymi, do tarcz Ts-2, możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (strzały próbne czasie 5 min. + 2 serie oceniane 10 strzałowe w czasie 20 min.)

– Mini Snajper 50m, karabin bocznego zapłonu 22LR, broń z przyrządami celowniczymi optycznymi, do tarczy MS50,  istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (strzały próbne w czasie 5 min. oraz 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min., po jednym strzale do każdej tarczy).

– Mini Snajper 100 m, karabin bocznego zapłonu 22LR, broń z przyrządami celowniczymi optycznymi do tarczy MS100, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (strzały próbne w czasie 5 min. oraz 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min.

Zabrania się używania hamulców wylotowych i używania amunicji Magnum.

 

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian regulaminu.

Pytania pod nr tel: 509 255 490

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.

Organizatorzy.