REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Puchar KSS VIS Runda V 13/12/2020 – Zawody Statyczne

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Lubelskie Centrum Strzeleckie

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2021 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica LCS, Lublin ul. Metalurgiczna 3

13 grudnia 2020 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za konkurencje PSP, PCZ, Karabin dowolny bocznego zapłonu, strzelba dynamiczna i 40 zł strzelba gładkolufowa 5 rzutek.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Pcz i Psp – 20 strzałów (5 strzałów próbnych czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

– Karabin dowolny bocznego zapłonu – 15 strzałów – konkurencja dynamiczna.

Broń: Karabin kal. .22LR – semi-auto. Dopuszcza się celowniki optyczne.

Amunicja: 15 sztuk kaliber .22LR.

Cele: IPSC, IPSC mini, IPSC NS, Płytki IPSC.

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana gotowa do strzału, zabezpieczona, palec poza spustem. Zawodnik może trzymać palec na bezpieczniku. Kolba na wysokości biodra, lufa równolegle do podłoża. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje wyznaczone cele w stylu dowolnym. Tarcze IPSC ostrzeliwuje 2 razy, płytka musi się przewrócić lub wyraźnie poruszyć.

Punktacja: Konkurencja rozgrywana w punktacji TimePlus. O wyniku decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika od sygnału timera do ostatniego strzału powiększony o kary:

Tarcza IPSC i mini IPSC – pole A 0 sek. / C +1.5 sek. / D +3 sek. Brak 1 przestrzeliny na tarczy +5 sek.

Tarcza IPSC NS – każda przestrzelina na tarczy NS +5sek.

Płytka IPSC – trafienie 0 sek., brak trafienia +5 sek.

Nie ostrzelanie celu/tarczy oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5sek.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

– strzelba gładko-lufowa – 5 strzałów – konkurencja dynamiczna

Broń: strzelba gładko-lufowa pump action

Amunicja: 5 sztuk kaliber 12/70 tylko śrut.

Cele: wiszące i stojące popery.

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany, konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana, nieprzeładowana, może być odbezpieczona, palec poza spustem. Kolba na wysokości biodra, lufa równolegle do podłoża. Po sygnale timera zawodnik, przeładowuje strzelbę i ostrzeliwuje wyznaczone cele w stylu dowolnym. Popery wiszące muszą się wyraźnie poruszyć, popery stojące muszą się przewrócić.

Punktacja: Konkurencja rozgrywana w punktacji TimePlus. O wyniku decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika od sygnału timera do ostatniego strzału powiększony o kary:

Popery – trafienie 0 sek., brak trafienia +5 sek.

Nie ostrzelanie celu/tarczy oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5sek.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

– strzelba gładko-lufowa – 5 rzutków

Broń: strzelba gładko-lufowa

Amunicja: 5 sztuk kaliber 12/70 tylko śrut.

Cele: rzutki

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany, konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana 1 nabojem i przeładowana, zabezpieczone, palec poza spustem. Kolba przy ramieniu, lufa skierowana w stronę głównego kulochwytu i opuszczona pod kątem 45°. Po haśle „GOTÓW” obsługującego wyrzutnię zawodnik odbezpiecza broń i wydaje komendę „DAJ” po której wypuszczany jest rzutek. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń zawodnik ma tylko jeden strzał na trafienie.

UWAGA! Zawężone kąty bezpieczeństwa – prawo/lewo 30°, góra 0°. Rzutki przelatują po takim torze, aby można je było strzelić na bezpiecznej wysokości.

Punktacja: Oceniana jest ilość trafień rzutków.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

  1. Broń i amunicja własne lub udostępniana u organizatora. Konkurencja strzelba dynamiczna broń tylko pump action.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna: Pcz + Psp

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy

W konkurencjach Karabinek sportowy 22lr, Strzelba gładko-lufowa dynamiczna i rzutki

– za zdobycie miejsc 1-6 dyplomy,

  1. Sprawy organizacyjne.

Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, tylko przez formularz on-line:

https://forms.gle/vXzYgxjBPPv8nTjMA

Rejestracja trwa do 10.12.2020 włącznie. 11.12.2020 zostaną opublikowane listy startowe.

Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów (płatność tylko gotówka).

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.

Organizatorzy.