REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Zawody Dynamiczne Puchar KSS VIS Level I – 21/11/2020

  1. ORGANIZATORZY:

K.S.S. VIS Zamość

LCS, Lubelska Sekcja Dynamiczna LSD

  1. Cel zawodów:

-popularyzacja strzelectwa dynamicznego

-umożliwienie sportowej rywalizacji

-obecny obserwator (do zaliczenia startów 2021 r.)

  1. Data i miejsce:

21.11.2020 r (sobota) godz. 09.00 – Lublin, ul. Metalurgiczna 3.

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 120 zł w jednej klasie sprzętowej i 100 zł. za kolejną klasę sprzętową, płatne w dniu zawodów,

– dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach,

– obowiązkowa ochrona wzroku i słuchu.

  1. Konkurencje:

– Pistolet IPSC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019

– Pistolet PCC –https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesPCC-PL-2019

– Pistolet Mini Rifle 22 – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesMiniRifle-PL-2019

  1. Torów i klasy sprzętowe.

Ilość torów 6, minimalna ilość strzałów w każdej klasie sprzętowej 110.

Klasy sprzętowe: Pistolet Open, PCC, Mini Rifle (22lr).

  1. Broń i amunicja.

– broń i amunicja własna – oraz odpłatnie udostępniana przez organizatorów,

– broń i amunicja własna zgodne z przepisami IPSC oraz niniejszym regulaminem.

  1. Sprawy organizacyjne.

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie mogło startować 8 osób, na dwóch osiach strzeleckich. Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji. Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów.

Szczegółowe zalecenia i działania rekomendowane przez Klub opisane są w dokumencie – Łącze poniżej – prosimy o zapoznanie się:

KSS-VIS-plan dzialan-COVID19

  1. Nagrody i wyróżnienia.

– za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych konkurencjach – puchary,

– za zajęcie miejsc 1 – 6 dyplomy – nagrody i upominki w zależności od pozyskania sponsorów.

Organizatorzy (Tel. 509 255 490)